25letAkce pro tento rok:
kvalitní zateplená SEKČNÍ VRATA ZA 15 620,-Kč + DPH

Nejčastější dotazy

Volejte:  606 607 755,  321 671 894 Poptávkový formulář

Nejčastější otázky na vaše dotazy v poradně.

Certifikáty FATRAFOL

Osvědčení
o odborné montáži hydroizolačních fólií FATRAFOL

Certifikáty Press-Glas

Certifikát IFT (Rosenheim)
Sklo – Float 4mm/16/Thermofloat 4mm

Certifikát IFT (Rosenheim)
Sklo – Float 4mm/16/Thermofloat 1,0EN 673 4mm Argon

Certifikát IFT (Rosenheim)
Sklo – Float 4mm/16/Thermofloat 4mm Argon

Certifikáty ALUPROF

Certifikát IFT (Rosenheim)
(Uf) ALU
Profil ALUPROF

Technická data

Z čeho se sekční vrata skládají: - Konstrukce křídla vrat

 1. Křídlo vrat
 2. Příčka s těsněním
 3. Vrchní těsnění
 4. Vrchní držák kladky
 5. Vodící lišta křídla
 6. Úhlový sloupek
 7. Spodní držák
 8. Vrchní hliníkový profil
 9. Vrchní držák
 10. Systém uchycení ke stropu
 11. C-profil
 12. Boční podpěry
 13. Zámek
 14. Systém tažných pružin
 15. Boční kryt
 16. Napínač
 17. Panty
 18. Spodní těsnění
 19. Spodní hliníkový profil
 20. Madlo

Konstrukce sekčních vrat

Celková konstrukce sekčních vrat se skládá z křídla, systému vyvážení křídla (torzní systém nebo tažné pružiny) a systému vodících lišt. Křídlo vrat se skládá z horizontálně umístěných sendvičových panelů o síle 40 mm, které se vyrábí na automatických linkách. Skládají se ze dvou ocelových plechů s aktikorozní úpravou (pozinkování), vyplněných polyuretanovou pěnou.

Ocelové plechy z exterieru a interieru nejsou spojené, díky čemu nevzniká„tepelný most“ a nedochází k promrzání vrat (viz obrázek níže „Charakteristika sendvičových panelů„). Sendvičové panely jsou navzájem spojeny pomocí speciálních pantů. To zvyšuje pevnost a odolnost spojů a celé konstrukce vrat. Pro zajištění utěsnění spojů mezi panely je použito speciální těsnění – polyethylen. Pružinový systém, který vyvažuje křídlo vrat je umistěn v nadpraží nad otvorem nebo podélně vedle křídla vrat (tažné pružiny).

Během otevírání se křídlo vrat zvedá nahoru pod strop po vodících lištách. Tento systém šetří místo v garáži a umožňuje bezprahový nájezd (oproti např. dvoukřídlým vratům). Vodící lišty se upevňují uvnitř garáže ke stěnám nalevo a napravo od otvoru a dále pokračují horizontální části kolmo k otvoru a rovnoběžně se stropem. Pro dodatečné utěsnění vrchní části otvoru se instaluje horizontální příčka s těsněním.

Nabízíme dodávku sekčních vrat s nejširším výběrem typů zdvihů, které jsou plně v souladu s libovolnými podmínkami montáže. Na výběr se nabízí několik typů instalace, které odpovídají různým architektonickým řešením místnosti a konstrukce otvoru.

Přehled konstrukčních variant

Garážová vrata od nás – záruka kvality
 • Dosluhují vaše současná vrata nebo mají špatné izolační vlastnosti?
 • Nevíte, jaký typ garážových vrat zvolit?
 • Zda Sekční, výklopná nebo roletová (rolovací)?

Díky našim zkušenostem a dnešním možnostem použití nejmodernějších technologii a materiálů Vám vždy doporučíme tu nejlepší variantu. Naše společnost nabízí a garantuje nejvyšší kvalitu, bezpečnost provozu. Obraťte se na náš tým vyškolených odborných pracovníků.

Sekční garážová vrata pro privátní sektor i průmyslová vrata vyrábíme vždy přesně na míru a tím dosahujeme toho, že každý stavební otvor je precizně vyplněn. Jsme schopni vyrobit vrata téměř pro jakýkoliv stavební otvor. Pohon garážových vrat je zajištěn vysoce spolehlivou motorovou jednotkou s vestavěným přijímačem. Ovládání vrat probíhá pomocí vícekanálového dálkového ovladače, zámkového tlačítka nebo kódové klávesnice.

 

Výhody a nevýhody sekčních garážových vrat
 • vynikající tepelně – izolační vlastnosti, dokonalé utěsnění po celém obvodu vrat i mezi sekcemi
 • vrata jsou univerzální pro cca 99% garážových otvorů
 • dlouhá životnost – komponenty pro výrobu vrat jsou určeny pro vysoké provozní zatížení
 • vždy je zajištěná možnost otevření vrat i při výpadku el. proudu
 • nadstandardní provozní spolehlivost
 • neohrožujete chodce – u garáže navazující přímo na chodník
 • sekční garážová vrata se otevírají pod strop a nezabírají před garáží žádný prostor, který můžete využít třeba pro parkování dalšího vozu
 • sekce (našich) vrat jsou v provedení s ochranou proti sevření prstů
 • pohon s dálkovým ovládáním je možno namontovat dodatečně
 • volné nadpraží je pro sekční vrata vyžadováno min. 150 mm
 • možnost dodávky vedlejších vchodových dveří ve stejném designu jako vrata
 • vrata jsou vhodná jak pro novostavby, tak i pro dodatečnou montáž při záměně za dosluhující vrata
 • naše sekční garážová vrata jsou vhodná jak pro jedno garážové stání, tak i pro dvojgaráž
 • v průjezdu nepřekáží rám vrat, tím je zabezpečen plný a nezúžený průjezd garážovým otvorem
 • rám vrat není ani ve spodní části- utěsnění je zajištěno těsnící lištou na spodní sekci vrat
 • montáž se provádí zevnitř garáže, proto je vždy vidět celé ostění
 • při nízkých výškách garáže může překážet vodící dráha vrat
Certifikáty ALUPLAST

Certifikát ITC Zlín
Okna a balkónové dveře
IDEAL 4000

Certifikát ITC Zlín
Vchodové dveře
IDEAL 4000

Certifikát ITC Zlín
Profily
IDEAL 4000 a 7000

Certifikát IFT (Rosenheim)
(Uf) Profil
IDEAL 4000

Certifikát IFT (Rosenheim)
(Uf) Profil
IDEAL 7000

Tabulky parametrů
Plastové okna ALUPLAST
IDEAL 4000

Příčiny vzniku rosení

Nevhodné umístění zdroje tepla

Jestliže je zdroj tepla umístěn pod oknem, potom je studený vzduch, který se hromadí při podlaze, nasáván žebrovím radiátoru a ohřátý stoupá vzhůru po tabuli skla v okně, přičemž jej ohřívá. Dochází tak ke zvýšení teploty povrchu skla, a tím se kondenzace omezuje. Teplý vzduch vystoupá až ke stropu místnosti a postupně se ochlazuje, klesá a znovu jej nasaje radiátor. Tomuto koloběhu se říká gravitační (termosifinové) proudění. Jakmile není zdroj tepla umístěn pod oknem, ale například u protilehlé zdi, dochází k tomu, že vystoupaný ohřátý vzduch se během proudění v místnosti ochladí, tudíž povrch tabule skla se dostatečně neohřeje, teplota skla se přiblíží k rosnému bodu a vodní pára, obsažená ve vzduchu, zkondenzuje. Obdobné problémy mohou nastat i při nedostatečném výkonu podlahového topení.

Nedostatečné vytápění a větrání

V současné době jsou novostavby i rekonstruované objekty vybavovány okenními prvky s vysokou těsností, takže vzduchová výměna mezi vnějším a vnitřním prostředím je téměř nulová. Vlhkost vzlínající ze zdiva sytí vzduch v nedostatečně větraných nebo vytápěných místnostech a sráží se na chladnějších plochách, např. právě na okně. Prevencí vůči tomuto jevu je pečlivé vytápění místností v kombinaci s důsledným vyvětráním. Pouhé vytápění nestačí, protože vyvětráním se vlhčí vzduch v interiéru nahradí sušším z vnějšího prostředí.

Nevhodně zvolené zasklení

Kvalita zasklení je definována veličinou koeficient prostupu tepla Ug (W/m2K). Lze konstatovat, že čím nižší je hodnota k, tím lepší je z hlediska prostupu tepla zasklení. Snížení tepelných ztrát se projevuje také vyšší povrchovou teplotou zasklení, což má za následek i nižší náchylnost ke kondenzaci vody na povrchu skla.

Jak předejít rosení oken?

Za určitých klimatických podmínek se mohou skla, rámy nebo jiné díly orosit. Dochází k tomu především při kontaktu teplého vnitřního vzduchu o vysoké vlhkosti s vnitřními povrchy okenních rámů a zasklení, které mají nižší povrchovou teplotu.

Relativní vlhkost v bytě je ovlivněna vegetací, vařením, sušením prádla, mytím a v neposlední řadě také dýcháním a pocením lidí a zvířat. To probíhá vždy – na jednoho člověka připadá denně 2 až 3 l uvolněné páry dýcháním a pocením.
Důležitým protiopatřením, jak lze rosení předcházet a vytvořit vyrovnané klima pro bydlení, je správné větrání. Pravidelné větrání vnitřních prostor zabraňuje vzniku nejen vysoké vlhkosti, ale následně i případnému růstu hub a plísní.

Rosí se nám sklo na plastovém okně. Lze sjednat nápravu?

Počátkem 90. let vzniklo v České republice velké množství firem zabývajících se výrobou oken a dveří.

V té době tyto společnosti převzaly již známé technologie výroby otvorových výplní na bázi dřevěných, hliníkových nebo plastových rámů, vybavených izolačním zasklením a celoobvodovým kováním. Počet otvorových výplní, které tyto společnosti nabízení, rok od roku stoupá. Stoupá ovšem i počet reklamací, které mají mnohdy původ ve skutečnosti, že se pořád jedná o výrobky na našem trhu nové, s kvalitativně odlišnými vlastnostmi, se kterými ještě nemají zákazníci dlouhé zkušenosti.

Častým důvodem reklamací je problém srážení vody na skle okna (rosení).

Málokdo si při této příležitosti uvědomí, kolik zdrojů vodních par se v běžných domácnostech objevuje. Mezi hlavní patří zejména vaření. Pokud odsavač par nefunguje dostatečně, je koncentrace par enormní. Rovněž lidské dýchání ovlivňuje množství vodních par ve vzduchu. U novostaveb je potřeba počítat s tím, že zdivo vysychá i několik let, a proto se musí dbát na správné vytápění a větrání nového objektu.

Před reklamací z důvodu rosení oken bychom se měli ubezpečit, kde se sražená voda na okně vyskytuje. Okno lze reklamovat u výrobce v tom případě, nachází-li se orosení v meziskelním prostoru izolačního dvojskla. Nejčastější příčinou tohoto jevu bývá nedokonalost hermetického uzavření meziskelního prostoru, kterýž je obvykle naplněn vysušeným vzduchem, eventuálně argonem či hexafluoridem síry. Do meziskelního prostoru se tak dostane vzduch z vnějšku, který obsahuje množství vodních par a ty posléze za příhodných podmínek kondenzují na vnitřních stranách jednotlivých tabulí skla. Pokud tuto skutečnost zjistíme, jsme oprávnění obrátit se na výrobce oken s žádostí o nápravu. Výrobce pak dodá nové dvojsklo a jeho servisní technik jej na místě vymění.

Celý proces přesklení trvá pouhých několik minut.

Jiná situace ovšem nastává, sráží-li se voda na vnější straně vnitřního skla, tj. v interiéru. Co se tedy ve skutečnosti děje? Vzduch v uzavřené místnosti se obohacuje vodními parami z běžné lidské činnosti. Přebytky vodních par se pak srážejí na nejchladnějších plochách v místnosti, a tím je okolí okenních rámů. Dochází ke kondenzaci a vlhkost stéká na parapet. K tomuto jevu obvykle dochází ve vlhkých místnostech s nedostatečným vytápěním (koupelny, WC) nebo s nadměrnou koncentrací par (kuchyně), nebo i v poměrně suchých místnostech při silných mrazech.